šlitis


šlitis
šliti̇̀s dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • slitis — slitìs sf. (4) Žž sustatytų pėdų eilė, šlitis, guba: Ar daug sustatėt sličių̃? Rdm. Kad gandras ant sličių užsistojęs yra, lis Kin. Avižų slitys vėjo išvartyta Šlvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlitis — šlitìs sf. (4) KII44, K, Š, Rtr, BŽ550, DŽ, NdŽ, KŽ, OGII242, LKAI186(Rsn, Brš), Jz, Stk, Vlk, Smn, Lzd, Pns, Rg; L, šlytìs (4) Smln, Sdr, PnmA, šlytis (1) Brb pailga, pėdas prieš pėdą (kaip stogas) sustatyta javų guba: Baigę rugių lauką kirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • guba — gubà sf. (4) 1. sustatytų javų pėdų krūva, šlitis, kupeta: Moterys rišo pėdus, statė gubas, skubėjo rinkti nukritusias palaidas varpas J.Balt. Vieni pjauna rugelius, kiti riša pėdelius, supjausma, surišma ir gubelėn sukrausma d. Viename ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrikdyti — caus. 1 iškrikti. 1. išskleisti, paskleisti į šalis, išdraikyti: Iškrikdyk rugius pečiuj, kad geriau išdžiūtų Vrn. | Varyk greičiau veršį, ba jis visus žabus, sudėtus į krūvą, iškrikdỹs Lš. Statėm statėm – iškrikdỹs mum vėjas šlitis Smn. 2. Šl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puslitis — pùslitis sm. (1) pusė lito; pusės lito vertės pinigas, penkiasdešimt centų moneta: Ir pasipylė į būsimo namų savininko kišenę varinių pusličių lietus T.Tilv. Iš viso turėjau pinigų tik puslitį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rikė — 1 rìkė sf. (2) 1. BŽ550, DŽ sušlietų javų, linų pėdų krūva, šlitis, guba: Pėdus dalginių rugių ir miežių sustatyk in rikès J. Mandulys apvalus, o rìkė pailguotina J. Reik pėdus į rikès sustatyt Krsn. Pėdus sunešiojo į rikès Lkš. Rìkė –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statas — 1 stãtas sm. (4) 1. Kos54, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Mšk, Kair, Lnkv, Krs, Sv, An sustatytų gubų eilė: Čia stãtas rugių nuo šešiolikos gubų J. Statyk gubas į statùs J. Dešims dvylika gubų sudarydavo stãtą Brž. Šiemet tik du statù kviečių tesustatėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šliktis — 1 šliktìs sf. (4) LKAI271(Prk, Dov, Kin), Sg žr. šlitis: Surištūsius miežius sustatykiat į šliktìs ir eilas Klp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlitkis — šlìtkis sm. (2) LKAI186 žr. šlitis: Py lynančio meto rugius liuobėjom į kupetas statyti, o į sausą – į šlitkiùs po šešis į šoną Dov …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlitė — šlìtė sf. (2) K, DŽ, NdŽ, šlytė (1) Skr 1. N(Rg), K, LVIII934, NdŽ, KŽ, BVI164(Ktč), LKAI271, Pj, Žgč, Plut, Žž žr. šlitis: Vasarojus į šlitès statomas Vn. Rugius stato į šlitès nuo šešių iki dvyleka pėdų Plšk. Visas šlytelès vėjas išvartė… …   Dictionary of the Lithuanian Language